BIBLIOTEQUES, LECTURES I JOVES (TAMBÉ D'FP)

jueves, 24 de octubre de 2019
Tinc la percepció que el foment de la lectura va per barris. Hi ha alumnes afortunats que gaudeixen de centres educatius on la lectura és l'eix o una part molt important de la seua educació des que comença la seua escolarització. Altres centres, sembla, que han relegat a la lectura, els llibres o la biblioteca escolar, a una part més del (in)mobilitzat de la seua escola; es recorden d'ella en certs moments esporàdics o puntualment gràcies a algun professor/al fet que persisteix en la seua tirada als llibres.

M'agrada comparar l'esforç que es fa des dels centres invertint en noves tecnologies, metodologies innovadores, d'emprenedoria, idiomes estrangers, etc.  enfront de la menor rellevància  (disculpeu la generalització) que solen donar els centres a un pla lector que també requereix una planificació estratègica, recursos, formació i personal responsable de dur-ho a terme.

Pocs dubtaran de l'obligada importància que té la lectura en els més xicotets. És innegable que durant l'educació primària la lectura i l'amor als llibres haguera de respirar-se per tots els racons del col·legi; que la morfosintaxis és secundària i que les lectures obligatòries tindran altres moments en la vida dels infants. En Secundària entenc que la realitat i el currículum varia, però molts continuen ficant amb calçador uns llibres que acaben sent esbudellats gràcies als resums que estan penjats en Internet o el plagi d'algun company més espavilat.

Afortunadament, abunden les iniciatives per a continuar animant a la lectura tenint en compte la realitat i l'entorn tecnològic del nostre alumnat. Existeixen moltes institucions que ofereixen recursos per a docents i centres educatius interessats a animar a la lectura, com el Pla de Foment a la lectura del Ministeri de Cultura o els diferents programes que ofereixen les conselleries d'educació de cada comunitat autònoma. Excel·lent i preciosa la guia de foment lector "Leer, toda una aventura"editada per la Generalitat Valenciana amb anàlisi i propostes per a totes les edats.

No obstant això, malgrat les ajudes i iniciatives institucionals, moltes vegades sembla que tot depén de la il·lusió i motivació d'un professorat sensibilitzat en la importància de la lectura amb els més joves. Estupendes idees les que duu a terme el professor Cristian Olivé o el foment de la lectura juvenil que l'escriptor Nando López emprén incansablement en les xarxes socials i instituts. Propostes a vegades aombrades per eines o iniciatives que poden semblar més actuals a a unes famílies, alumnes o professorat incitat a una innovació que no mesura els guanys o pèrdues de l'aprenentatge.

En el cas de la Formació Professional són també comptades les iniciatives que pretenen que l'alumnat s'interesse pels llibres i adquirisca hàbits de lectura com una part vital de la seua formació tècnica i humana. Unes iniciatives, encara més importants hui dia, per a més del 50% dels joves de 14 a 24 anys que no lligen llibres en el seu temps lliure (aquests representen només 1/3 del total d'aquests joves) adduint falta d'interés o que no els agrada la lectura (veure informe "Hábitos de lectura y compra de libros en España, 2018"). No obstant això, en aquest informe, a diferència del que es pensa normalment, s'observa una tendència creixent del percentatge total de lectors, malgrat que una mica més d'un terç dels adolescents de 15 a 18 anys no participen en activitats entorn de la lectura. També val la pena destacar la importància de la lectura a través d'altres mitjans digitals, com el mòbil, l'ordinador o els llibres electrònics; mitjans a considerar en el nostre objectiu d'animació lectora.

En FP, a més dels llibres de text, podem utilitzar novel·les o lectures professionals que, a més d'ensenyar, aconsegueixen connectar amb l'alumnat transformant una experiència, sovint negativa en el passat, en un moment de reflexió, plaer i debat posterior en el seu cas. Ací us deixe alguns dels títols llegits el passat curs: "Libros recomendados para jóvenes de FP". Enguany, amb "En las redes del miedo" i "Esto es marketing", hem arrancat el curs, esperant afegir algun títol més, a més de les lectures que altres companys de cicle ja realitzen.

Espere que aquest article, publicat el  Dia de les Biblioteques, siga una contribució més en aqueixa tasca de foment de la lectura entre els joves i no tan joves.

fomento lectura fp bibliotecas
photo credit: Tim Dennell Reading while they wait via photopin (license)


BIBLIOTECAS, LECTURAS Y JÓVENES (TAMBIÉN DE FP)

Tengo la percepción que el fomento de la lectura va por barrios. Hay alumnos afortunados que disfrutan de centros educativos donde la lectura es el eje o una parte muy importante de su educación desde que comienza su escolarización. Otros centros, parece, que han relegado a la lectura, los libros o la biblioteca escolar, a una parte más del (in)movilizado de su escuela; se acuerdan de ella en ciertos momentos esporádicos o puntualmente gracias a algún profesor/a que persiste en su querencia a los libros.

Me gusta comparar el esfuerzo que se hace desde los centros invirtiendo en nuevas tecnologías, metodologías innovadoras, de emprendimiento, idiomas extranjeros, etc.  frente a la menor relevancia  (disculpad la generalización) que suelen dar los centros a un plan lector que también requiere una planificación estratégica, recursos, formación y personal responsable de llevarlo a cabo.

Pocos dudarán de la obligada importancia que tiene la lectura en los más pequeños. Es innegable que durante la educación primaria la lectura y el amor a los libros debiera respirarse por todos los rincones del colegio; que la morfosintaxis es secundaria y que las lecturas obligatorias tendrán otros momentos en la vida de los infantes. En Secundaria entiendo que la realidad y el currículo varía, pero muchos siguen metiendo con calzador unos libros que acaban siendo destripados gracias a los resúmenes que están colgados en Internet o el plagio de algún compañero más avispado.


Afortunadamente, abundan las iniciativas para seguir animando a la lectura teniendo en cuenta la realidad y el entorno tecnológico de nuestro alumnado. Existen muchas instituciones que ofrecen recursos para docentes y centros educativos interesados en animar a la lectura, como el Plan de Fomento a la lectura del Ministerio de Cultura o los diferentes programas que ofrecen las consejerías de educación de cada comunidad autónoma. Excelente y preciosa la guía de fomento lector "Leer, toda una aventura" editada por la Generalitat Valenciana con análisis y propuestas para todas las edades.

Sin embargo, pese a las ayudas e iniciativas institucionales, muchas veces parece que todo depende de la ilusión y motivación de un profesorado sensibilizado en la importancia de la lectura con los más jóvenes. Estupendas ideas las que lleva a cabo el profesor Cristian Olivé o el fomento de la lectura juvenil que el escritor Nando López emprende incansablemente en las redes sociales e institutos. Propuestas a veces ensombrecidas por herramientas o iniciativas que pueden parecer más actuales a a unas familias, alumnos o profesorado incitado a una innovación que no mide las ganancias o pérdidas del aprendizaje.

En el caso de la Formación Profesional son también contadas las iniciativas que pretenden que el alumnado se interese por los libros y adquiera hábitos de lectura como una parte vital de su formación técnica y humana. Unas iniciativas, aún más importantes hoy en día, para ese más del 50% de los jóvenes de 14 a 24 años que no leen libros en su tiempo libre (estos representan solo 1/3 del total de estos jóvenes) aduciendo falta de interés o que no les gusta la lectura (ver informe "Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España| 2018"). Sin embargo, en este informe, a diferencia de lo que se piensa normalmente, se observa una tendencia creciente del porcentaje total de lectores, pese a que algo más de un tercio de los adolescentes de 15 a 18 años no participan en actividades en torno a la lectura. También merece la pena destacar la importancia de la lectura a través de otros medios digitales, como el móvil, el ordenador o los libros electrónicos; medios a considerar en nuestro objetivo de animación lectora.

En FP, además de los libros de texto, podemos utilizar novelas o lecturas profesionales que, además de enseñar, logran conectar con el alumnado transformando una experiencia, a menudo negativa en el pasado, en un momento de reflexión, placer y debate posterior en su caso. Aquí os dejo algunos de los títulos leídos el pasado curso: "Libros recomendados para jóvenes de FP". Este año, con "En las redes del miedo" y "Esto es marketing", hemos arrancado el curso, esperando añadir algún que otro título más, además de las lecturas que otros compañeros de ciclo ya realizan.

Espero que este artículo, publicado el  Día de las Bibliotecas, sea una contribución más en esa tarea de fomento de la lectura entre los jóvenes y no tan jóvenes.

0 COMENTARIOS:

Publicar un comentario

Disculpa las molestias si se demora la publicación de tu comentario. Se revisan para evitar el spam habitual. Muchas gracias.

Con la tecnología de Blogger.

.

Back to Top